മഹാമാരി – കടന്നുകയറ്റത്തിനുള്ള മറ

ലോക ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് പോലെയുള്ള ബഹുകക്ഷി വികസന ബാങ്കുകളാണ് (എം.ഡി.ബി.കള്‍) മുന്‍ ദശകങ്ങളില്‍ ആഗോളപരമായി വികസനത്തിന്‍റെ ഭാഷയും ദിശയും എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രധാനമായും നിര്‍വചിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും, അനുഭവം വ്യത്യസ്തമല്ല.

सीमाओं से परे निवेश — भारतीय एक्सिम बैंक पर एक प्राथमिक रिपोर्ट

पिछले सैंतीस वर्षों से इंडियन एक्सिम बैंक सामान और सेवाओं के भारतीय आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता दे रहा है| एक्सिम बैंक का एक मुख्य उद्येश्य है कि वह निर्यात का समर्थन...

इन्दौर में स्मार्ट सिटी एक केस स्टडी

इन्दौर (मध्यप्रदेष) में स्मार्ट सिटी परियोजना की केस स्टडी में इस विचार और इन परियोजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यों का सिंहावलोकन शामिल है। इसकी शुरूआत इन्दौर शहर से संबंधित जानकारियों और किस...