നീതിയുക്തമായ നികുതി

ഇന്ത്യയിൽ വർഷങ്ങളായി അസമത്വം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ചില ചരിത്രപരമായ ഘടകങ്ങളുടെയും നിലവിലെ നയങ്ങളുടെയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഈ സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം അഭിസംബോധന ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തെ തകർക്കും. ഈ അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നീതിയുക്തമായ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. സമ്പത്തിന്റെ അസമത്വത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യമായ...

ন্যায্য কর ব্যবস্থা

ভারতে বহু বছর ধরে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান । নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ ও বর্তমান নীতির ফলে সম্পদের এই কেন্দ্রীভূত হওয়া যদি মোকাবেলা না করা হয়, তাহলে তা অনেকের জীবন ছিন্নভিন্ন করতে থাকবে । একটি ন্যায়সঙ্গত কর...

न्यायोचित कराधान

भारत में कई वर्षों से असमानता बढ़ती जा रही है। कुछ ऐतिहासिक कारकों और वर्तमान नीतियों के कारण उत्पन्न धन के इस संकेंद्रण पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह कई लोगों के...

ஆற்றல் மாற்றத்தை மறுபரிசீலனை செய்தல்

சமத்துவ மற்றும் நியாயமான வளர்ச்சியை எதிர்கொள்ள சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் நிலக்கரி, கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை ஏரிவாயு பயன் படுத்துவதால் உலகளவில் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது. உலகளவில் இதனால் 75% கிரீன்ஹவுஸ் வாயு (greenhouse gas )மற்றும் 90% கார்போன் டை ஆக்சைடு (Carbon -di...

ઉર્જા પરિવર્તન પર પુન:ર્વિચાર

ન્યાયપૂર્ણ અને સમાવેશી ભવિષ્ય માટેના પડકારો અને તકો અશ્મિભૂત ઇંધણ—કોલસો, તેલ અને ગેસ—વૈશ્વિક આબોહવા પરિવર્તનમાં સૌથી મોટુ યોગદાન આપે છે, જે વિશ્વભરમાં 75% કરતાં વધુ ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન અને તમામ કાર્બન ડાયોક્સાઈડ ઉત્સર્જનના લગભગ...

ऊर्जा परिवर्तन पर पुनर्विचार

कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान है। वे दुनिया भर में 75% से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन...