സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ മുങ്ങുമോ കേരള മോഡല്‍?

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങും മുമ്പ് ഖജനാവിലെ ഞെരുക്കം ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് ആരെയെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.

जलवायु लक्ष्य व जस्ट ट्रांजिशन के लिए घातक साबित हो रहे हैं गुजरात के पेट्रोकेमिकल उद्योग

प्लास्टिक समेत अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादन से अंत तक की यात्रा में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं|