സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ മുങ്ങുമോ കേരള മോഡല്‍?

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങും മുമ്പ് ഖജനാവിലെ ഞെരുക്കം ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് ആരെയെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.

स्मितु कोठारी फ़ेलोशिप 2023

सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकॉउंटेबिलिटी दिल्ली में स्थित एक संस्था है, जो भारत में वित्तीय जवाबदेही को मज़बूत करने और इसे बेहतर करने के लिये काम करती है। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकॉउंटेबिलिटी छठी स्मितु कोठारी...