ஆற்றல் மாற்றத்தை மறுபரிசீலனை செய்தல்

சமத்துவ மற்றும் நியாயமான வளர்ச்சியை எதிர்கொள்ள சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் நிலக்கரி, கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை ஏரிவாயு பயன் படுத்துவதால் உலகளவில் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது. உலகளவில் இதனால் 75% கிரீன்ஹவுஸ் வாயு (greenhouse gas )மற்றும் 90% கார்போன் டை ஆக்சைடு (Carbon -di...

ઉર્જા પરિવર્તન પર પુન:ર્વિચાર

ન્યાયપૂર્ણ અને સમાવેશી ભવિષ્ય માટેના પડકારો અને તકો અશ્મિભૂત ઇંધણ—કોલસો, તેલ અને ગેસ—વૈશ્વિક આબોહવા પરિવર્તનમાં સૌથી મોટુ યોગદાન આપે છે, જે વિશ્વભરમાં 75% કરતાં વધુ ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન અને તમામ કાર્બન ડાયોક્સાઈડ ઉત્સર્જનના લગભગ...