சென்னையை அச்சுறுத்தும் குப்பை எரிவுலைகள்!

கூட்டறிக்கை சென்னை மாநகரில் ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் 7600 மெட்ரிக் டன் திடக்கழிவுகள் உருவாகுவதாக அண்ணா பல்கலைக்கழக ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. இது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு உருவாக்கும் திடக்கழிவுகளில் 45 விழுக்காடு ஆகும். சென்னை மாநகரின் குப்பை மேலாண்மை கடும் போதாமைகள் நிறைந்ததாகவும் தீவிர சூழல் – சுகாதார...