ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಇಣುಕು…: ಭಾಗ 2

ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ತುಮಕೂರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯು ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೇ ಯೋಜನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ೨.೫ ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಶೇ.೮ ರಷ್ಟು ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ (ವಾರ್ಡ್ ೫,...

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಇಣುಕು…: ಭಾಗ 1

೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜೆಎನ್‌ಎನ್‌ಯುಆರ್‌ಎಂ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಎರಡು ನಗರೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೇ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.